KTH Byggnad 43:22

Byggherre: Akademiska Hus AB

Plats: Stockholm

Färdigställt: 2004

 

Ombyggnad av laboratoriebyggnad från 1960 till Kontor, datahallar 400m² samt utbildning. Totalarea 7.000 m².

 

 

KTH EGI 43:38

Byggherre: Akademiska Hus AB/KTH

Plats: Stockholm

Färdigställt: 2006

 

Ombyggnad och anpassning av nya lokaler för institutionen för Energiteknik "EGI; forskning och utbildning för morgondagens samhälle". 4 000 m² BTA.

 

Studenthuset Frescati

Byggherre: Akademiska Hus

Arkitekt: Erseus Arkitekter

Inredningsarkitekt: AIX Arkitekter

Plats: Stockholm

Färdigställt: 2013

 

 

Byggnaden utgör en del av entrén till Frescati där huset har en hög miljöskapande profil och upplevelse av miljön inne och utanför byggnaden har varit fokus. Vårt uppdrag börjar i planeringsstadiet med program och systemhandling som flöjs av bygghandlingsskedet. 6500m².

 

 

Länkar

http://www.aix.se/projekt/studenthuset-i-frescati

Konstfack

Byggherre: AP-Fastigheter

Plats: Stockholm

Färdigställt: 2004

Illustrationer: Wikipedia

 

Nya lokaler inom LM Ericssons gamal telefonfabrik vid Telefonplan för högskolan Konstfack. 30.000 m² BTA.