LEED ökar i världen och SverigeVärldens LEEDande system för miljöcertifiering skulle man kunna säga. LEED är förkortning på Leadership in Energy and Environmental Design och används för att miljöcertifiera byggnader. LEED är på framgång i Sverige med sina fyra standarder: Certifierad, Silver, Guld och Platinum.
MSIB har arbetat i ett antal projekt bl.a. de första i Europa och Sverige där LEED platina, den högsta certifieringen används. Gångaren 16, Lindhagen är ett exempel, Liljeholmstorget Galleria ett annat. De gröna lösningarna betyder upp mot 50% lägre energianvändning, bättre inomhusmiljö och högre miljöprestanda. Alla blir vinnare med LEED.
    

Allt fler byggare använder sig av LEED i dag med lägre driftkostnader, högre miljöprestanda, attraktivare byggnader och framför allt nöjdare kunder.
Marknaden har under ett antal år blivit grönare med olika miljöstandarder. Vi är även med att ta fram rapporter för BREEAM certifieringar. I Sverige används bl.a. Breeam, Sunda hus, Green Building, Miljöbyggnad som staten och kommunerna använder med guld- och silvercertifikat för att nämna några av de viktigaste. ISO 14001 är en vedertagen miljöstandard som redan implementerats i MSIB:s kvalitetssystem. MSIB levererar mot de miljökrav kunderna ställer oavsett standarder som används i det aktuella bygget.