Fd. KÖL/Nordiska RiksmuseetByggherre: Statens Fastighetsverk

Plats: Stockholm

Färdigställt: 2012

 

Ombyggnad av laboratoriet för Nordiska Riksmuseet.

CepheidByggherre: Humlegårdens Fastigheter AB

Plats: Stockholm

Färdigställt: Pågående

 
Laboratorium, renrum och EX-klassade utrymmen för hyresgästen Cepheid i Kv Stenhöga 1, Stora Blå. Lokalerna består av olika typer av laboratorium och kontor på en yta av 10 000m².

 

Länkar

https://humlegarden.se/om-humlegarden-fastigheter/vara-fastigheter/fastighet-stenhoga-1/