Kv Romben 2


Byggherre: Johnson & Johnson
Plats: Sollentuna
Färdigställt: 2010

 

Systemhandling för tänkt om- och tillbyggnad åt Johnson & Johnson. Samtliga handlingar på engelska.
13.000 m².