Centralstationen A-huset


Byggherre: Jernhusen AB
Arkitekt: BSK Arkitekter
Plats: Stockholms central
Färdigställt: Pågående

 

Ett toppmodernt kontor anno 1872, renovering samt förnya och modernisera hela A-huset inom Stockholms Centralstation. Vi har utfört projektering av nya försörjningssystem för både el och tele/data för fastigheten samt utfört hyresgästanpassningar. Platsbyggda fönsterbänksinklädnader där all modern installation är dold. Även installationszoner är anpassade till den kulturminnesmärkta fastigheten.