Oaxen Krog & Slip


Byggherre: Oaxen
Byggare: Einar Mattson
Arkitekt: Mats Fahlander
Plats: Stockholm
Färdigställt: 2013
Illustrationer: Oaxen Krog & Slip

 

Ett projekt där energieffektivitet och drift/underhåll har varit ledorden. I ett tidigt skede valdes LED-teknik utan att rubba på synkomfort, atmosfär och tydlighet.