Almåsa Havshotell


Beställare: Iris förvaltning (genom Synskadades Riksförbund)
Plats: Stockholm, Haninge kommun
Pågående projekt

 

 

Tagit fram förfrågningshandlingar för el- och telesystem samt ljussättning för huset Mysingen på Almåsa Havshotell. En total ombyggnation av pool med gym och aktivitetsutrymmen samt teknikutrymmen för avsaltningsvattenanläggning, poolvattenrening, bergvärme för samtliga hus på området. Belysningen är anpassad och avbländad med tanke på personer med synnedsättning då vår beställare är Iris, Synskadades Riksförbund.