Skärholmen Centrum

Byggherre: Grosvenor
Arkitekt: Krook & Tjäder, +ROLF Design & Arkitektur
Plats: Skärholmen
Färdigställt: 2018

 

Projekten SKHLM FOOD och SKHLM FASHION är två startade delprojekt av ett flertal i samband med utvecklingen av Skärholmens centrum. Projekten genomförs med centrumet under full drift. SKHLM FOOD är det större delprojektet, där man skapar förbindelse mellan en avstyckad galleriadel genom att ta delar av garage. I projektet nyskapas ca 1 100m2 galleri med glaslanternin samt 2 500m2 butiksyta, ca 20-25 butikslokaler. SKHLM FASHION är ett delprojekt med omstrukturering av ca 20st butikslokaler, samt omarbetning av ytskikt och belysning inom ca 3 500m2 galleria. MSIB har i projekten utfört utförandehandlingar för samtliga el och teleanläggningar inom fastigheten.