Vi förstärker vår säkerhetssida och hälsar David Klasson välkommen!

David har 15 års erfarenhet av branschen. Han började sin karriär som larmtekniker och utvecklades vidare till ledande montör och projektledare. Nu senast kommer David från en position som ansvarig och arbetsledare för olika säkerhetssystem. David är certifierad ingenjör för inbrottslarm. I våra projekt kommer han projektera samtliga säkerhets- och telesystem.

Nyheter          |          Arkiv