LÅNG VANA ATT KOMMUNICERA HELHETEN

Våra kunder uppskattar detta och kan själva lugnt göra annat när MSIB ansvarar för projekten. Vårt arbetssätt undanröjer förseningsfaror och felkostnader som kan uppstå på grund av bristfällig kommunikation. Vi agerar snabbt och bevakar aktivt själva att uppgifter kommer in från alla inblandade.
Brister samsynen hos de involverade angriper MSIB problemet genom att ”improvisera” – dvs. vi tar själva initiativet för att få fram nödvändig information. Då kan alla arbeta mot samma mål. MSIB går systematiskt tillväga så att alla eventuella problem snabbt ”lyfts upp på bordet” för att kunna åtgärdas.

 

Kvalitet          |          Kommunikation          |          IT-säkerhet