Kv Romben 2


 
Byggherre: Johnson & Johnson

Plats: Sollentuna

Färdigställt: 2010

 

Systemhandling för tänkt om- och tillbyggnad åt Johnson & Johnson. Samtliga handlingar på engelska. 13.000 m².