Pelaren

 

Byggherre

Fabege

Arkitekt

Strategisk Arkitektur,

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

Plats

Globen, Johanneshov

Färdigställt

Pågående

 

Mitt över Globen vid ekobrons fäste på östra sidan om Nynäsvägen byggs ett nytt landmärke i Söderstaden, ett kontorshus på 21 000 m² med 5000m² garage i källarplanen. Hyresgästen mobiloperatören 3 kommer att flytta in i större delen av fastigheten och dessutom flyttar Ebab och Stokab in under 2018. Byggnaden kommer att BREEAM certifieras till nivån Very good. Som ett led i en certifiering ställs krav på energieffektiva styrsystem och energieffektiv belysning samt val av installationsprodukter med miljön i åtanke. Msib har utfört projektering för program-, system- och bygghandlingsskede för samtliga el- och teleinstallationer. Light Support har utfört ljusdesignen för fastighetens- och Ebabs lokaler

 


 

Länkar

https://fabege.se/Om-Fabege/Media/Pressmeddelanden/2016/3s-nya-huvudkontor-blir-landmarke-i-Soderstaden/

Spara

Spara

Spara

LPbild th

Rätt kvalitet mot kundkraven.
Varenda gång.