Centralstationen

 

Byggherre

Jernhusen AB

Arkitekt

Tengbom

Plats

Stockholm

Färdigställt

Pågående

 

Ett projekt där energieffektivitet och drift/underhåll har varit ledorden. I ett tidigt skede valdes LED-teknik utan att rubba på synkomfort, atmosfär och tydlighet. 


 

Länkar

https://tengbom.se/project/stockholms-centralstation/

LPbild th