Centralstationen

 

Byggherre

Jernhusen AB

Arkitekt

Tengbom

Plats

Stockholm

Färdigställt

Pågående

 

Renovering med grundförstärkning samt förnya och modernisera flödet genom hela bygganden. Vi har utfört projektering av nya försörjningssystem för både el och tele/data för fastigheten under pågående drift med 200 000resenärer per dygn. Hyresgästanpassningar för befintliga och nya hyresgäster med både affärer och restauranger. Ett projekt där energieffektivitet, drift och underhåll har varit ledorden.


 

Länkar

https://tengbom.se/project/stockholms-centralstation/

image-right

"Jämfört med andra ingenjörsbyråer klarar MSIB av en helt annan volym på arbetet"